• Slide Basic 01

Hudební improvizace ve výuce klávesových nástrojů

Hudební improvizace ve výuce klávesových nástrojů  H. Berger Vlasáková - klavírní seminář Litvínov

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
H. Berger Vlasáková - klavírní seminář Litvínov
Termín konání
4. října 2020, 10.00 - 16.00
Místo konání
Základní umělecká škola Litvínov, Podkrušnohorská 1720, okres Most, Podkrušnohorská, Litvínov
Lektor
Prof. MgA. Alena Vlasáková
Doporučeno
učitelé ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
8
Cena
400
Garant
Petr Soukal - petr.soukal@npicr.cz ,tel.: 775 755 024, mobil: 475 207 081
Číslo programu
G29-07-16-202
Číslo akreditace
MSMT-14215/2018-1-551

Anotace

Účastníci získají zkušenosti, jak rozšířit metodiku výuky hry na klávesové nástroje o metodu hudební improvizace a začlenit ji do své pedagogické praxe jako prostředek vedoucí k naplňování kompetence žáka samostatně volit a užívat prostředky ve vlastním tvořivém uměleckém vyjádření. Součástí semináře je aktivní zapojení účastníků do praktických ukázek klavírní improvizace klasické i jazzové (dle zájmu také hrou na elektronické klávesové nástroje), získání potřebných informací a elementárních postupů vhodných k tvorbě harmonie, melodie, stylizace, metricko-rytmické stavby v malé písňové formě a bluesové 12-ti taktovce. Do nabízené metodiky improvizace je implementovaná také motivační strategie, práce s chybou a sebehodnocení žáka. Část semináře je věnována ukázkám s vybranou instruktivní literaturou.