Jak dobře znáte Německo

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
16. prosince 2019, 8,30-15,00 hod.
Místo konání
NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
Ing. Helena Hyllová
Doporučeno
učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé VOŠ
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Mgr. Dagmar Půdová - pudova@nidv.cz ,tel.: 596 120 454, mobil: 778 882 903
Číslo programu
E23-03-20-192
Číslo akreditace
MSMT-22652/2017-1-929

Anotace

~~Výuka němčiny neznamená jen zvládnutí jazyka, to by bylo málo motivující. Naši žáci se chtějí ve vyučování dozvědět také něco ze života německy mluvících zemí, proto by jim učitelé měli ve vyučování zprostředkovat i zajímavé informace, které žáky zaujmou a motivují, měli by poznat zajímavé osobnosti a navázat kontakty s osobami z Německa, Rakouska a Švýcarska.

V tomto semináři nejde jen o běžné zeměpisné informace, které jsou již obsaženy ve všech učebnicích. Učitelé se seznámí s prameny, ze kterých budou moci čerpat pro různé věkové skupiny zajímavé informace, a samozřejmě poznají i metody, kterými mohou ve vyučování pracovat.

Při práci ve dvojicích či ve skupinkách si učitelé sami vyzkoušejí, co všechno o zemi „svého“ jazyka vědí a znají,  budou přiřazovat zeměpisné znalosti k obrázkům či faktografickým údajům, ve skupinkách budou hledat odpovědi na nejrůznější kvízové otázky, ověřovat dané informace v textech, poslouchat hudební ukázky či ověřovat údaje z nedávné či dávné historie v příslušných pramenech / textech.Součástí bude rozbor jednotlivých aktivit a vzájemné sdílení zkušeností v rámci diskuze a sebereflexe.

Vzdělávací program bude veden v německém jazyce. Účastníci budou pracovat ve větších i menších skupinkách, ve dvojicích, individuálně a v plénu.V semináři, který obsahuje jak práci s reáliemi, tak nácvik všech čtyř jazykových dovedností, se budeme věnovat i hlavnímu městu Německa Berlínu. Zastavíme se u jeho současnosti, ale krátce nahlédneme i do dějepisných událostí, především poválečných. Ovšem ne lecjakou nezáživnou přednáškovou formou, ale prostřednictvím písně „Mein Berlin“ od Reinharda Meye.

Na textu jeho písně si také ukážeme, jak lze s písňovými texty tvůrčím způsobem pracovat a jak je lze využít ve výuce. Dozvíte se rovněž spoustu zajímavostí ze života současných Berlíňanů, které budou doplněny obrazovým materiálem, včetně krátké videonahrávky.