Formativní hodnocení žáků a jeho techniky

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
16. října 2019 od 9 do 16 hodin
Místo konání
NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
Mgr. Karel Bárta
Doporučeno
ředitelé škol a školských zařízení, zástupci ředitelů škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, speciální pedagogové, výchovní poradci, učitelé speciálních škol
Počet hodin
8
Cena
720
Garant
Mgr. Anna Poláčková - polackova@nidv.cz ,tel.: 222 122 315, mobil: 778 543 087
Číslo programu
H74-03-12-192
Číslo akreditace
MSMT-542/2019-1-108

Anotace

Účastníci budou seznámeni s hodnocení žáků dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, se zprávou a doporučením OECD o hodnocení vzdělávání v České republice, s  doporučením České školní inspekce pro hodnocení žáků.

Účastníci budou dále seznámeni s cíli vzdělávání a klíčovými kompetencemi žáků, s hodnocením žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s hodnocením nadaných a mimořádně nadaných žáků včetně hodnocení žáků dle podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a úpravou obsahu a výstupů vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.V druhé části budou podány informace o pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání ve školním vzdělávacím programu a školním řádu. Bude vysvětlen rozdíl mezi sumativním a formativním hodnocením a pojmy kriteriální hodnocení, vrstevnické hodnocení a slovní hodnocení. Účastníkům budou představeny konkrétní techniky formativního hodnocení - Semafor, Pravidlo A-B-C, Uznání a otázka, Vzájemné hodnocení prací, Pohyby, Hodnotící komunitní kruh apod. a také příklady z praxe - využití kritérií a indikátorů při hodnocení žáků v pololetí, při hodnocení dosažených cílů bzdělávání, klíčových kompetencí, týdenní plány, metoda V – Ch – D, hodnocení práce v hodině, myšlenková mapa, kombinace sebehodnocení, vrstevnické hodnocení a hodnocení učitele.