Brána jazyků otevřená / 32 hodin - anglický jazyk A2

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
září 2019 - únor 2020
Místo konání
NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Lektor
Mgr. Michaela Plhová
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení
Počet hodin
32
Cena
2290
Garant
Libuše Minarčíková - minarcikova@nidv.cz ,tel.: 466 046 140, mobil: 775 571 616
Číslo programu
A63-03-19-192
Číslo akreditace
MSMT-32774/2016-1-936

Anotace

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ a SŠ, dotace 32 hod je nastavená i pro možnou realizaci šablon zjednodušených projektů pro ZŠ. Na úrovni odpovídající A2 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 32 hodin v 16 výukových týdnech. Jazykový kurz je prezenční a bude probíhat 1 semestr. Učebnice řady New English File a Headway, nakladatelství Oxford University Press. Soars, L. a J.: New Headway Elementary Third Edition. OUP. Oxenden, C.: New English File Elementary. OUP.

Témata výuky a dílčí hodinové dotace:

Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: sloveso být v minulém čase, minulý čas sloves HAVE, GO, GET, nepravidelná slovesa

SLOVNÍ ZÁSOBA: čísla, denní rutina, slovesa

PRAKTICKÁ AJ: jaké je datum

Tematický okruh č. 2 - hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: there is, there are, there was, there were, předložky

SLOVNÍ ZÁSOBA: místa ve městě, dům a nábytek

PRAKTICKÁ AJ: na ulici, ve městě

Tematický okruh č. 3 - hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, kolik?, budoucí čas s going to

SLOVNÍ ZÁSOBA: jídlo, nápoje, prázdniny

PRAKTICKÁ AJ: V restauraci a obchodě

Tematický okruh č. 4 – hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: stupňování přídavných jmen – 1. a 2. stupeň, příslovce

SLOVNÍ ZÁSOBA: počasí, vlastnosti

PRAKTICKÁ AJ: psaní dopisůJazyk programu: čeština, angličtina