Miniprojekty ve výuce mladších žáků

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
29. srpna 2019, 8.30 - 15.00
Místo konání
2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625
Lektor
Mgr. Jaroslava Hudcová
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
950
Garant
Mgr. Blanka Holešová - holesova@nidv.cz ,tel.: 577 432 559, mobil: 775 571 634
Číslo programu
H77-03-23-191
Číslo akreditace
MSMT-542/2019-1-108

Anotace

Vzdělávací program se zabývá tvorbou scénářů miniprojektů na libovolné téma ve třídách žáků 6 až 10 letých při realizaci výuky v rámci integrace vzdělávacích oblastí, vyučovacích předmětů a při zapojení všech žáků i případně ostatních učitelů tak, aby vyučování přinášelo radost z poznávaného bez drilu a stresu.Program je členěn do dvou modulů.Teoretický modul: Identifikace tématu – vstupní formulace idejí projektu, cíle, výsledků a aktivit projektu. Plánování projektu – všechny detaily projektu jsou specifikovány podle náročnosti a proveditelnosti. Sestavení žákovského týmu a pracovního a časového plánu. Vlastní realizace projektu. Zhodnocení projektu a jeho výsledků.Praktický modul: Na základě teoretických vstupů účastníci pracují pod vedením lektora interaktivně při tvorbě scénáře miniprojektu v následujících krocích:1. Jak zajistit individualizaci, diferenciaciaci výuky a spojení několika vyučovacích metod a nástrojů (1 hodina)2. Kdy klást důraz na kreativní a kooperační myšlení žáka, ale též na jeho pracovní i studijní návyky (1 hodina)3. Co je to myšlení v širších souvislostech, práce s informacemi z různých oborů (1 hodina)4. Je potřebné propojení teorie a praxe s aktivním zapojením žáka (smyslové vjemy, prožitky), vnitřní motivace k řešení problému (1 hodina)5. Proč je důležité propojování individuální práce s prací v týmu, ve skupinách. Základy správné diskuze, přijímání kompromisu. Prezentace výsledků práce (2 hodiny)Na závěr programu jsou představeny příklady dobré praxe - prezentace úspěšně realizovaných projektů lektorů, představení vlastních zkušeností účastníků (2 hodiny).