• Slide Basic 01

Využití nových metod a forem ve výuce hry na akordeon na ZUŠ

Využití nových metod a forem ve výuce hry na akordeon na ZUŠ  Akreditovaný program pro Šablony II

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Akreditovaný program pro Šablony II
Termín konání
19. října 2020, 09.00 - 16.00
Místo konání
ZUŠ Kroměříž, Jánská 31
Lektor
MgA. Marcela Kysová, Ph.D.
Doporučeno
učitelé ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
8
Cena
700
Garant
Ing. Ladislava Hašková - ladislava.haskova@npicr.cz ,tel.: 577 437 711, mobil: 775 571 605
Číslo programu
C57-07-23-202
Číslo akreditace
MSMT-958/2018-1-111

Anotace

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky hry na akordeon specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole. Obsah: v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia, ve studiu pro dospělé, rozšířená výuka - příprava individuálního studijního plánu žáka s rozšířenou výukou, příprava žáka na soutěž, příprava žáka na veřejná vystoupení, výběr vhodné instruktivní a přednesové literatury. Do programu budou efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na počátky výuky hry na akordeon, na principy souborové a komorní hry, na uplatnění akordeonu v populární a taneční hudbě. Součástí bude ukázková hodina výuky se žákem. Je tedy uplatněn princip aktivní účasti učitelů s jejich žáky a princip vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Zvláštním doplněním semináře bude diskuse o výběru vhodného nástroje.