Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.  Asistent pedagoga (předpoklad ukončené SŠ vzdělání) - zahájení 14.10.2019

Přihlásit Zpět
Podtitul
Asistent pedagoga (předpoklad ukončené SŠ vzdělání) - zahájení 14.10.2019
Termín konání
14. října 2019 - 21. 4. 2020
Místo konání
NIDV Hradec Králové, Luční 460
Lektor
Mgr. Bc. Jindra Vondroušová, Ph.D., Mgr. Irena Loudová, PhD., Mgr. Markéta Levínská, Ph.D., PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Doporučeno
asistentům pedagoga
Počet hodin
80
Cena
8800
Garant
Bc. Andrea Černá - cerna.a@nidv.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 775 349 656
Číslo programu
K03-05-18-192
Číslo akreditace
MSMT-6593/2018-1-314

Anotace

Studium pedagogiky b) podle § 22 odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 16 odst. 1 písm. c), e) a § 20 odst. 1 písm. b), d), f) zákona č. 563/2004 Sb.) k výkonu činnosti vychovatele nebo asistenta pedagoga, je určeno pro zájemce, kteří nemají pedagogicko-psychologickou kvalifikaci a působí nebo chtějí působit jako:

- asistent pedagoga (§ 20 odst. 1 písm. b), d), f))Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.Studium má časovou dotaci 80 hodin a je rozloženo do dvou semestrů nebo do dvou částí. Teoretická témata z oblasti pedagogických a psychologických věd jsou doplněna pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.