Kreativní činnosti – Sklo pokaždé jinak

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
08. listopadu 2019, 09.00 - 16.00
Místo konání
SVČ Sluníčko Lomnice nad Popelkou
Lektor
Bc. Erika Mikanová
Doporučeno
pedagogové volného času, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
1050
Garant
Bc. Monika Doubková - doubkova.m@nidv.cz ,tel.: 222 122 269, mobil: 770 134 259
Číslo programu
G79-09-11-192
Číslo akreditace
MSMT-14215/2018-1-551

Anotace


  1. Seznámení se sklem jako materiálem vhodným pro kreativní činnosti, různé druhy a tipy skla, jejich vhodnost pro kreativní využití v praxi, nové nápady a inspirace pro práci se sklem, způsoby, jak děti a mládež motivovat k práci s tímto materiálem. (1 hodina)

  2. Ukázka nejrůznějších výrobků ze skla jako inspirativních zdrojů pro praktickou část kurzu, motivace účastníků. (0,5 hodiny)

  3. Seznámení účastníků se základními zásadami bezpečnosti práce se sklem. (0,5 hodiny)

  4. Praktická část – účastníci si vyzkouší různé techniky práce se sklem: malování, lepení, oplétání, spojování a jiné. Vlastní tvorba účastníků kurzů: výroba váziček, misek, šperků, podložek a dalších výrobků. (5,5 hodiny)

  5. Prezentace vytvořených výrobků, výměna zkušeností účastníků kurzu s prací s tímto méně obvyklým materiálem. (0,5 hodiny)