Vedení školy a jeho role v adaptačním období

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
20. 9. 2019 od 9 do 14 1. prezenční setkání - 21. 10. 2019 od 9 do 14 2. prezenční setkání - e-learning - 2x workshop
Místo konání
NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25
Lektor
Mgr. Štěpánka Hanzlová
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
36
Cena
0
Garant
Mgr. Jakub Chochola - chochola@nidv.cz ,tel.: 222 122 310, mobil: 770 167 242
Číslo programu
19-48-12-KVES1
Číslo akreditace

Anotace

Kurz poskytne účastníkům možnost se seznámit se zákonitostmi systematicky plánovaného adaptačního období, s jeho významem a smyslem pro fungování celé školy. Kurz nabídne účastníkům nejen teoretický vhled do problematiky adaptačního období, ale také poskytne příležitost pro propojení teorie s praxí formou vytvoření plánu adaptace účastníka pro vlastní školu. Důležitou částí kurzu je také obsahové zaměření na představení metod reflexe a sebereflexe vhodných pro využití v průběhu i na konci adaptačního období.Kurz je určen pro ředitele či zástupce ředitele z MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatoří. Spolu s tímto kurzem probíhají další dva komplementární kurzy pro ostatní aktéry adaptačního období – začínající učitele a uvádějící učitele.Obsah:
  • Význam a jednotlivé fáze adaptačního období.

  • Role vedení školy, uvádějícího a začínajícího učitele v adaptačním období.

  • Plán adaptace – analýza potřeb školy, cíle, vyhodnocení.

  • Metody vhodné pro analýzu potřeb a stanovení cílů – SWOT, SMART, GROW.

  • Kompetenční profil vedení školy, uvádějícího a začínajícího učitele.

  • Podpora uvádějícího a začínajícího učitele v adaptačním období.

  • Identifikace potřeb uvádějícího a začínajícího učitele.

  • Plánování profesního rozvoje.

  • Profesní portfolio.

  • Metody reflexe a sebereflexe – popisná zpětná vazba, hodnotící rozhovor, rozvojový rozhovor, balanční kruh, otevřené otázky.Složení:prezenční část: 2x 6 hodin e-learning: 2x 8 hodinworkshop: 2x 4 hodiny