• Slide Basic 01

Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ

Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ  2.VII/4 j) kulturní povědomí a vyjádření - pro ZUŠ JMK

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
2.VII/4 j) kulturní povědomí a vyjádření - pro ZUŠ JMK
Termín konání
přesunuto ze 4.4. a 19.4.20 na podzim
Místo konání
SVČ Lužánky, Lidická 1880/50, Brno
Lektor
Mgr. Věra Bělehrádková
Doporučeno
učitelé ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
8
Cena
950
Garant
Mgr. Jitka Manová - jitka.manova@npicr.cz ,tel.: 543 541 248, mobil: 775 571 631
Číslo programu
O08-07-22-201
Číslo akreditace
MSMT-958/2018-1-111

Anotace

Využití rytmických nástrojů a bubnů při výuce tance/ DANA termín/y s lektorkou

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky v tanečním oboru specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole. Obsah: problematika výuky v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia, ve studiu pro dospělé, příprava choreografií na veřejná vystoupení a na soutěže, spolupráce s korepetitorem, výběr a zpracování hudebního doprovodu, využití aktivizačních prvků ve výuce za pomoci Orffova instrumentáře či jiných rytmicko melodických způsobů doprovodu. Do programu budou efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na výběr a využívání dekorací, kostýmů, osvětlovací techniky. Součástí bude ukázková hodina výuky se žáky. Je tedy uplatněn princip aktivní účasti učitelů a princip vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Zvláštním doplněním semináře bude diskuse o možnostech kvalifikačního vzdělávání učitelů tanečních oborů ZUŠ.