Využití nových metod a forem ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ  Hra na lesní roh - lektor Jindřich Kolář

Přihlásit Zpět
Podtitul
Hra na lesní roh - lektor Jindřich Kolář
Termín konání
2. listopadu 2019, 9.30 - 15.30
Místo konání
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova, Rybáře, Karlovy Vary
Lektor
Mgr. Jindřich Kolář
Doporučeno
učitelé ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
8
Cena
750
Garant
Bc. Daniel Konečný - konecny@nidv.cz ,tel.: 353 590 368, mobil: 776 037 147
Číslo programu
O02-07-15-192-04
Číslo akreditace
MSMT-958/2018-1-111

Anotace

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky hry na dechové nástroje specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole. Obsah: výuka žáků v přípravném studiu, výuka žáků v I. a II. stupni základního studia, výuka žáků ve studiu pro dospělé, rozšířená výuka - příprava individuálního studijního plánu žáka s rozšířenou výukou, příprava žáka na soutěž, příprava žáka na veřejná vystoupení, výběr vhodné instruktivní a přednesové literatury. Do programu budou efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na počátky výuky hry na dechové nástroje, na správné držení nástroje, na kvalitu prstové a dechové techniky. Součástí bude aktivní účast učitelů s jejich žáky a využití možnosti vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Zvláštním doplněním semináře bude diskuse o výběru vhodného nástroje a jeho příslušenství.