Využití nových metod a forem ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ  ve spolupráci s Asociací ZUŠ a Českou filharmonií (HOBOJ)

Přihlásit Zpět
Podtitul
ve spolupráci s Asociací ZUŠ a Českou filharmonií (HOBOJ)
Termín konání
18. ledna 2020, 09.00 - 16.00
Místo konání
Konzervatoř, Kanovnická 22/391 370 61, České Budějovice
Lektor
MgA. Vladislav Borovka
Doporučeno
učitelé ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
8
Cena
750
Garant
Mgr. Dana Gálová - galova@nidv.cz ,tel.: 387 699 023, mobil: 770 171 671
Číslo programu
O02-07-13-192-02
Číslo akreditace
MSMT-958/2018-1-111

Anotace

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky hry na dechové nástroje specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole. Obsah: výuka žáků v přípravném studiu, výuka žáků v I. a II. stupni základního studia, výuka žáků ve studiu pro dospělé, rozšířená výuka - příprava individuálního studijního plánu žáka s rozšířenou výukou, příprava žáka na soutěž, příprava žáka na veřejná vystoupení, výběr vhodné instruktivní a přednesové literatury. Do programu budou efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na počátky výuky hry na dechové nástroje, na správné držení nástroje, na kvalitu prstové a dechové techniky. Součástí bude aktivní účast učitelů s jejich žáky a využití možnosti vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Zvláštním doplněním semináře bude diskuse o výběru vhodného nástroje a jeho příslušenství.