Konverzační kurz německého jazyka

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
kurz bude otevřen po přihlášení dostatečného počtu zájemců, výhledově leden - únor 2020
Místo konání
NIDV Liberec, Masarykova 28
Lektor
Doporučeno
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, učitelé VOŠ
Počet hodin
32
Cena
3500
Garant
Mgr. Marie Beranová - beranova@nidv.cz ,tel.: 482 360 511, mobil: 770172198
Číslo programu
D04-03-17-192
Číslo akreditace
MSMT-13029/2017-1-676

Anotace

 Tento bezučebnicový kurz je určen pro rozvíjení konverzačních dovedností a schopnosti vyjadřovat se plynule v německém jazyce. Účastníci budou diskutovat o tématech z každodenního života, o aktuálních událostech kolem nás a zajímavostech a reáliích z ČR i ze světa. Budou upevňovat a rozvíjet své komunikační dovednosti na stávající úrovni B1 - B2 v německém jazyce. Výukové materiály bude lektor čerpat z denního tisku, časopisů, propagačních materiálů, aktuální nabídky. Výuka bude probíhat 1x týdně po 2 vyučovacích hodinách v 16 výukových týdnech. Celkem tedy absolvují 32 hodin výuky. Vybraná témata: 1. První setkání: představování, osobní informace, rodina, zájmy, povolání, nezávazná konverzace 2. Počasí, klimatické zóny, roční období, přírodní katastrofy 3. Cestování: způsoby dopravy, problémy, důvody cest 4. Země, města: charakter, zajímavosti, problémy 5. Zaměstnání, povolání: popis práce, povinnosti, pracovní doba 6. Lidé: jací jsou, charakter, inteligence, schopnosti, chování 7. Vztahy: láska, přátelství, nesnášenlivost, závist, žárlivost 8. Jídlo a pití: vaření, restaurace, cizokrajné kuchyně, suroviny 9. Záliby: aktivní činnosti, sběratelství, zahradničení 10. Sport a hry: aktivně, pasivně, venkovní a halové 11. Kultura a umění: divadlo, filmy, malířství, sochařství 12. Věda a pokrok: výzkum, objevy a vynálezy, organizace 13. Společnost: politika, organizace, sociální problémy 14. Móda a oblečení: roční období, materiály, kulturní rozdíly 15. Reálie země cílového jazyka 16. Komunikační technologie, media