Využití nových metod a forem ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ  Hra na hoboj. Lektorem je pan Mgr. Vladislav Borovka.

Přihlásit Zpět
Podtitul
Hra na hoboj. Lektorem je pan Mgr. Vladislav Borovka.
Termín konání
16. listopadu 2019, 09.00 - 15.00
Místo konání
Učebna ZUŠ J. Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1100B, (vstup z ulice Meziškolská), Praha 6 - Břevnov, 169 00.
Lektor
MgA. Vladislav Borovka
Doporučeno
učitelé ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
8
Cena
510
Garant
Mgr. Jana Nováková - novakova.jana@nidv.cz ,tel.: 222 122 319, mobil: 773157409
Číslo programu
O02-07-12-192-02
Číslo akreditace
MSMT-958/2018-1-111

Anotace

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky hry na dechové nástroje specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole. Obsah: výuka žáků v přípravném studiu, výuka žáků v I. a II. stupni základního studia, výuka žáků ve studiu pro dospělé, rozšířená výuka - příprava individuálního studijního plánu žáka s rozšířenou výukou, příprava žáka na soutěž, příprava žáka na veřejná vystoupení, výběr vhodné instruktivní a přednesové literatury. Do programu budou efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na počátky výuky hry na dechové nástroje, na správné držení nástroje, na kvalitu prstové a dechové techniky. Součástí bude aktivní účast učitelů s jejich žáky a využití možnosti vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Zvláštním doplněním semináře bude diskuse o výběru vhodného nástroje a jeho příslušenství.