Využití nových metod a forem ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ  Ve spolupráci s Asociací ZUŠ a Českou filharmonií

Přihlásit Zpět
Podtitul
Ve spolupráci s Asociací ZUŠ a Českou filharmonií
Termín konání
1. února 2020, 9.30 - 15.30
Místo konání
ZUŠ Iši Krejčího, Olomouc
Lektor
MgA. Vladislav Borovka, MgA. Tomáš Františ, BcA. Ladislav Kozderka, DiS., Mgr. Jindřich Kolář, MgA. Lukáš Moťka, Ph.D., Mgr. Petr Sinkule
Doporučeno
učitelé ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
8
Cena
750
Garant
Dagmar Sobotková - sobotkova@nidv.cz ,tel.: 731 503 728, mobil: 731 503 728
Číslo programu
O02-07-21-201
Číslo akreditace
MSMT-958/2018-1-111

Anotace

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky hry na dechové nástroje specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole. Obsah: výuka žáků v přípravném studiu, výuka žáků v I. a II. stupni základního studia, výuka žáků ve studiu pro dospělé, rozšířená výuka - příprava individuálního studijního plánu žáka s rozšířenou výukou, příprava žáka na soutěž, příprava žáka na veřejná vystoupení, výběr vhodné instruktivní a přednesové literatury. Do programu budou efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na počátky výuky hry na dechové nástroje, na správné držení nástroje, na kvalitu prstové a dechové techniky. Součástí bude aktivní účast učitelů s jejich žáky a využití možnosti vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Zvláštním doplněním semináře bude diskuse o výběru vhodného nástroje a jeho příslušenství.