• Slide Basic 01

Rozvoj komunikačních schopností a dovedností v mateřské škole

Rozvoj komunikačních schopností a dovedností v mateřské škole

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
21. října 2020, 9.00 - 15.30
Místo konání
Mateřském centrum Domeček, Komenského 515/6, Mariánské Lázně
Lektor
Mgr. Iveta Svobodová
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
1040
Garant
Mgr. Věra Mühlheimová - vera.muhlheimova@npicr.cz ,tel.: 775 571 624, mobil: 775 571 624
Číslo programu
C18-02-15-202
Číslo akreditace
MSMT-28998/2017-1-1144

Anotace

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku, na prevenci vzniku poruch řeči a na prevenci vzniku čtenářských obtíží. Program je rozdělen do tří částí: 1/ Práce individuální - vhodné cviky pro rozvíjení motoriky mluvidel, dechová cvičení - práce s foukadly. 2/ Práce ve skupinách - vhodné jazykové hry na procvičení fonematického sluchu; práce se slovem, slabikou a hláskou, vymýšlení rýmů, rytmizace ve skupinách, hrubá motorika - hudebně pohybové hry – říkadla, písničky, jemná motorika – dřevěné prošívačky, modelování, rozvoj grafomotoriky – grafická cvičení v doprovodu říkadel. 3/ Práce s celou skupinou -  praktické činnosti s obrázkovým materiálem u tabule - sestavení děje a vyprávění, motorika hrubá - hudebně pohybové hry – říkadla, písničky, využití pohádek - reprodukce, dramatizace. V průběhu jednotlivých části programu si účastníci vše prakticky vyzkouší - práce s pomůckami. Závěrečná diskuse.