Konzultace pro příjemce k výzvám 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II - individuální

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
bude upřesněno
Místo konání
NIDV Plzeň, Čermákova 18
Lektor
Mgr. Lucie Holacká
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům mateřské, základní a základní umělecké školy a školských zařízení pro zájmové vzdělávání (SVČ, ŠD, ŠD)
Počet hodin
1
Cena
0
Garant
Mgr. Lucie Holacká - holacka@nidv.cz ,tel.: 377 473 606, mobil: 775 571 657
Číslo programu
B91-11-14-192
Číslo akreditace

Anotace

Individuální konzultace je zaměřena na problematiku věcné realizace projektů v rámci výzev č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV.  Konzultace je realizována na základě konkrétního požadavku školy/školského zařízení a tématem mohou být následující oblasti - dokladování výstupů jednotlivých šablon, monitorovací indikátory  a jejich dokladování, rozpočet projektu, veřejné zakázky a pod. Konzultace je zaměřena také na konkrétní dotazy účastníků v roli příjemců.