Využití a tvorba pomůcek do hodin dějepisu

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
29. listopadu 2019, 9.00 - 15.00
Místo konání
NIDV Jihlava, Zborovská 3
Lektor
Mgr. Jitka Vyplašilová
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií
Počet hodin
8
Cena
950
Garant
Věra Teclová, DiS. - teclova@nidv.cz ,tel.: 567 571 837, mobil: 770 146 258
Číslo programu
H94-03-24-192
Číslo akreditace
MSMT-542/2019-1-108

Anotace

Vzdělávací program se svým obsahem zaměřuje na tvorbu materiálů potřebných k procvičení, prohloubení a upevnění učiva dějepisu. Bude veden workshopovým stylem při interaktivním zapojení účastníků. V 1. části  programu (1 hodina) proběhne ukázka dostupných didaktických  pomůcek v rámci daného předmětu na českém trhu ověřených v praxi lektorky. Ve 2. části (3 hodiny) budou účastníci seznámeni s různými typy didaktických činností využitelných ve výuce dějepisu všeobecně i se zaměřením na následující historické fáze dějin ( pravěk - kartičky, srovnávací tabulka, práce s beletristickou literaturou, starověk -   činnostní učení, křížovka, práce s mapou a atlasem, středověk - činnostní učení, didaktická hra, práce s přehledovou tabulkou, novověk - znaky náboženství, sekt a směrů, práce se slovníky, moderní doba - činnostní učení, dokument v dějepise, plakát). Pozornost bude věnována i  využití všech těchto materiálů v mezipředmětových vztazích. 3. část (3 hodiny) bude vycházet z předchozích dvou částí programu a nabídne postup a inspiraci pro společnou tvorbu materiálů do výuky. Program bude uzavřen  brainstormingem a diskusí (1 hodina).