• Slide Basic 01

Workshop - Mediální trénink pro vedení škol

Workshop - Mediální trénink pro vedení škol  3. blok

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
3. blok
Termín konání
bude upřesněno
Místo konání
všechna pracoviště NPI ČR
Lektor
Mgr. Renata Třísková
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Mgr. Jakub Chochola - jakub.chochola@npicr.cz ,tel.: 222 122 310, mobil: 770 167 242
Číslo programu
20-46-12-WSMT-03
Číslo akreditace

Anotace

Jedná se o tři na sebe navazující bloky. Přibližně 1/3 tréninku bude věnována teoretické průpravě, 2/3 praktickým cvičením s využitím AV techniky a okamžitou zpětnou vazbou lektorů.
 • Jak se prakticky i teoreticky připravit na různé druhy veřejného vystoupení

 • Práce s trémou – jak trému co možná nejvíce eliminovat

 • Prezentační dovednosti a práce s publikem: verbální i neverbální komunikace v souladu, obsah a pilíře veřejných vystoupení, první dojem

 • Krizová komunikace od A do Z

 • Rozmanitá praktická cvičení před kamerou s okamžitou zpětnou vazbou lektorůOBSAH TŘETÍHO BLOKU TRÉNINKU
 • Multimediální prezentace lektorů: krizová komunikace a jak přistoupit k případnému zájmu médií a veřejnosti

 • Kazuistika, videoukázky

 • Rozhovory s lektory: reálná/potenciální/fiktivní krizová komunikace; okamžitá zpětná vazba lektorů

 • Další cvičení a trénink verbální i neverbální komunikace při krizové komunikaci dle individuálních potřeb účastníků

 • Zopakování a zdůraznění podstatných pravidel pro komunikaci s médii a před publikem

 • Diskuse, zhodnocení tréninku, zpětná vazba účastníků Mgr. Renata (Kasalová) TřískováAbsolvovala Mediální studia na FSV UK. V oblasti PR pracuje pro státní, neziskový i komerční sektor. Mezi významné klienty patřila 2. LF UK – nemocnice Motol, Plzeňský Prazdroj a.s., kongresová agentura CZECH - IN nebo mediální dům Economia, a.s. Působila jako tisková mluvčí CzechTourism – České centrály cestovního ruchu. Několik let se věnovala mediální výchově a společně s odbornými i vysokoškolskými pracovišti také její implementaci do výuky na MŠ, ZŠ i SŠ. Organizuje a moderuje odborné i tiskové konference. Je certifikovanou lektorkou Spinning programu.