Využití nových metod a forem ve výuce hry na akordeon na ZUŠ

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
bude upřesněno
Místo konání
NIDV Plzeň, Čermákova 18
Lektor
Lektoři NIDV
Doporučeno
učitelé ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
8
Cena
710
Garant
Mgr. Miroslava Sklenářová - sklenarova@nidv.cz ,tel.: 377 473 608, mobil: 775 571 656
Číslo programu
C57-07-14-192
Číslo akreditace
MSMT-958/2018-1-111

Anotace

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky hry na akordeon specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole. Obsah: v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia, ve studiu pro dospělé, rozšířená výuka - příprava individuálního studijního plánu žáka s rozšířenou výukou, příprava žáka na soutěž, příprava žáka na veřejná vystoupení, výběr vhodné instruktivní a přednesové literatury. Do programu budou efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na počátky výuky hry na akordeon, na principy souborové a komorní hry, na uplatnění akordeonu v populární a taneční hudbě. Součástí bude ukázková hodina výuky se žákem. Je tedy uplatněn princip aktivní účasti učitelů s jejich žáky a princip vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Zvláštním doplněním semináře bude diskuse o výběru vhodného nástroje.