Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky - cizince

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
13. listopadu 2019, 9.00 - 13.00
Místo konání
NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Lektor
Mgr. Lenka Budínská, Mgr. Renata Janecká
Doporučeno
pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, výchovným poradcům, vychovatelům školských zařízení, asistentům pedagoga
Počet hodin
5
Cena
0
Garant
Mgr. Marie Effenberková - effenberkova@nidv.cz ,tel.: 466 046 145, mobil: 775 571 618
Číslo programu
T48-14-19-192
Číslo akreditace

Anotace

Cílovou skupinou seminářů: vedoucí pracovníci škol, pedagogičtí pracovníci a zástupci spolupracujících subjektů na krajské úrovni. Setkání zaměřené na konkrétní zkušenosti (pozitiva, negativa), postřehy a příklady z praxe (cíle, obsah, témata). Cíle semináře:

- Představení aktérů/partnerů působících v kraji: jejich služby, aktivity, projekty vhodné pro školy

- Zmapování potřeb učitelů a škol dle regionů (stanovení nedostatků a rezerv v podpoře pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky – cizince).

- Hledání možnosti spolupráce s dalšími subjekty na úrovni krajů.

Lektoři – panelisté – odborní pracovníci z krajů, neziskové organizace, zástupci krajských úřadů, zkušení pedagogové.