Rozvoj kognitivně nadaného žáka v běžné škole

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
Bude upřesněno
Místo konání
NIDV Plzeň, Čermákova 18
Lektor
Mgr. Dana Havlová, Lucie Měchurová
Doporučeno
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
8
Cena
640
Garant
Mgr. Monika Holečková - holeckova@nidv.cz ,tel.: 377 473 607, mobil: 773 790 782
Číslo programu
A18-51-14-192
Číslo akreditace
MSMT-6516/2017-1-405

Anotace

Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole a je součástí série kurzů pro školní koordinátory péče o nadání. Předpokládá se, že účastníci už začínají nastavovat ve své škole systém péče o nadání a zvládají problematiku vyhledávání a identifikace nadání. Na to se v kurzu navazuje obeznámením pedagogů s přístupy a metodami rozvoje kognitivního nadaní žáků v podmínkách běžné školy, včetně práce s integrovanými kognitivně nadanými, a výjimečně kognitivně nadanými žáky. Tyto formy práce se začlení do budovaného systému péče o nadání ve škole.Použité metody:Přednáška, diskuse, sdílení dobré praxe, konzultace prezenční.Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:
 • Jak nastavit výuku, aby podporovala nadání žáků.

 • Problematika akcelerace kognitivně nadaných žáků, klady a limity, formy akcelerace, přidružená legislativa.

 • Rozšíření a obohacení učiva.

 • Soutěže a jejich využití při podpoře nadání ve škole.

 • Zdroje materiálů a úloh vhodných pro kognitivně nadané žáky.

 • Tvorba pracovních listů pro kognitivně nadané žáky.

 • Hejného metoda výuky matematiky, výhody a limity.

 • Písmo Comenia script, výhody a limity.

 • Jak nastavit aktivity pro podporu nadání jako součást systému.

 • Motivace kognitivně nadaných žáků.

 • Výchovné prvky vzdělávacího procesu.