Rizikové chování dětí a mládeže

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
24. října 2019, 9.00 - 15.30
Místo konání
všechna pracoviště NIDV
Lektor
PaedDr. Zdeněk Martínek
Doporučeno
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitel - metodik prevence, vychovatelé školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
790
Garant
Mgr. Lucie Václavovská - vaclavovska@nidv.cz ,tel.: 387 699 017, mobil: 775 571 637
Číslo programu
O46-03-13-192
Číslo akreditace
MSMT-6516/2017-1-405

Anotace

Téma semináře bude zasazeno do širších a aktuálních souvislostí chování mládeže, které považujeme různou měrou za rizikové. Zohledněny budou i celospolečenské souvislosti. Obsah programu: Pojmy- negativní společenské jevy, asociální chování, sociálně patologické jevy a míra rizikovosti těchto jevů v prostředí školy, společnosti atd. Vymezení pojmu rezilience-ozdravění v rámci sociální patologie; Zvýšeně rizikové děti- lehká mozková dysfunkce- LMD, nechtěné děti, děti z rozvrácených manželství, apod.; Rizikové situace; Úloha školy v prevenci sociálně patologických jevů-kompetence; Příznaky posttraumatické stresové poruchy; Syndrom CAN - týrané dítě-příznaky a způsoby; Možnosti školy při řešení rizikových situací.