Počítač jako pomocník při práci aneb Základní práce s daty, texty a tabulkami

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
3., 4. a 11. října 2019; 9.00 - 15.30
Místo konání
NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Lektor
Ing. Dana Veselá
Doporučeno
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
24
Cena
2500
Garant
Mgr. Zdeňka Strašíková - strasikova@nidv.cz ,tel.: 475 207 099, mobil: 731 503 757
Číslo programu
H14-03-16-192
Číslo akreditace
MSMT-24462/2018-1-774

Anotace

Obsahem vzdělávacího programu je rozšíření praktických dovedností účastníků při práci se soubory, s textovým editorem MS Word a tabulkovým kalkulátorem MS Excel.Program se zaměřuje na efektivní práci se soubory (pojmenování, ukládání, hledání …) na různých datových médiích (např. flash disk, SD karta, HDD, internet). Dále se zaměřuje na práci s textovým editorem MS Word a tabulkovým procesorem MS Excel, které jsou součástí každého kancelářského balíku Microsoft Office. Program je určen těm, kdo s Wordem a Excelem pracují, ale dosud se nenaučili využívat jeho efektivních nástrojů k tomu, aby si ušetřili čas.Obsah celého kurzu reaguje na potřeby pracovníků ve školství (vhodné vzorové příklady). Účastníci mohou svými dotazy, náměty a požadavky sami bezprostředně ovlivnit jeho náplň. Lektoři kurzu zajistí všem účastníkům individuální podporu při získávání nových dovedností.V rámci kurzu budou účastníci seznámeni s následujícími tématy včetně procvičování na vhodných příkadech:1. modul: Práce se soubory (8 hodin)Důležité klávesy na klávesnici a klávesové zkratky; návyky pro pojmenování souborů a složek; stromová struktura; kopírování a přesouvání souborů a složek; vyhledávání souborů a složek na disku; komprese souborů a složek; práce s flash diskem či jiným datovým nosičem; antivirová ochrana; vyhledávání a stahování dat z Internetu.2. modul: MS Word (8 hodin)Formátování textu, typografie; práce s tabulátory; tabulky v dokumentu; obrázky v textu; záhlaví a zápatí; využívání stylů; hromadná korespondence; nástroje tisku.3. modul: MS Excel (8 hodin)Nástroj pro automatické vyplňování či kopírování dat; základní formáty buněk; jednoduché odkazy, vzorce, základní funkce, chybová hlášení; pokročilejší formátování tabulky; rozšířené kopírování; práce s velkým množstvím dat; práce s listem; nástroje tisku.