• Slide Basic 01

Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit

Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
9. prosince 2020, 9.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Liberec, Masarykova 28
Lektor
Mgr. Sylvie Doláková
Doporučeno
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií
Počet hodin
8
Cena
890
Garant
Mgr. Marie Beranová - marie.beranova@npicr.cz ,tel.: 482 360 511, mobil: 770172198
Číslo programu
Q52-04-17-202
Číslo akreditace
MSMT-8282/2019-1-355

Anotace

Tematicky uspořádané hodiny naučí učitele, jak s minimální intervencí dosáhnout hodiny, kdy jsou žáci zaujati daným úkolem, na kterém pracují individuálně či ve skupinách a učí se prezentovat výsledky své práce. Aktivity zahrnují práci s textem – atraktivní procvičování aktivit zaměřených k soustředěnému poslechu, spontánnímu mluvení, plynulému čtení a psaní. Učitelé se seznámí s několika způsoby, jak připravit přiměřené jazykové úkoly, jak zvýšit zájem žáků o atraktivní činnosti, jak vstřebat a upevnit základní gramatická pravidla a zvýšit osobní zaujetí pro práci na úkolu. Využitím běžně dostupných materiálů, například těch, které mají k dispozici v učebnicích, ale hlavně jejich jednoduchou adaptací a dalším zpracováním umožní dětem lépe a důkladněji procvičit dané učivo. Aktivity jsou zaměřené na nenásilné procvičování textu, upevňování frází, porozumění obsahu sdělení i vlastní produkci anglického textu, k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur. Poznatky přímo z praxe pomáhají méně zkušeným učitelům. Kurz je doplněn mnoha dalšími podpůrnými materiály a také návody, jak jednoduše vyrobit vlastní pracovní listy, zaměřené přesně na žádoucí učivo. Přehled témat výuky: 1. Listening based activity – činnosti zaměřené na řízený poslech a možnosti obměn 2. Speaking based activity – samostatný slovní projev žáků 3. Reading based activity – práce s textem a podpora čtecích návyků, porozumění textu 4. Writing based activity – procvičení psaní na základě vět, volný projev 5. Grammar based activity – vysvětlení gramatických pravidel s minimálním přispěním učitele na základě analýzy textu. 6. Vocabulary based activity – lexikálně pojatá hodina probudí zájem o práci se slovní zásobou.