Možnosti využití počítače v práci učitelů - učitelek MŠ  pro začátečníky

Přihlásit Zpět
Podtitul
pro začátečníky
Termín konání
bude upřesněno - 2 x 4 vyučovací hodiny odpoledne
Místo konání
NIDV Plzeň, Čermákova 18
Lektor
Mgr. Pavla Sýkorová
Doporučeno
učitelé MŠ
Počet hodin
8
Cena
730
Garant
Mgr. Miroslava Sklenářová - sklenarova@nidv.cz ,tel.: 377 473 608, mobil: 775 571 656
Číslo programu
D83-02-14-192
Číslo akreditace
MSMT-22652/2017-1-929

Anotace

Seminář přináší metodickou oporu pro praktické využití výpočetní techniky i v práci s vyhledáváním informací. Hlavní tematické okruhy: Základy práce s počítačem – základní pojmy (počítač, program, prohlížeč, složka, soubor), jak pracovat s programy (instalace, spuštění, ukončení) a se soubory (kopírování, ukládání, změna, odstranění), s elektronickou poštou. Základní dovednosti vyhledávání informací – co je to prohlížeč, jejich druhy, efektivní práce s prohlížečem (záložky, vyhledávání, online aplikace...). Práce s informacemi (třídění, ukládání, kopírování). Jednoduché nástroje pro tvorbu pomůcek (malování, word, excel, online aplikace) a stránky pro inspiraci.