Brána jazyků otevřená / 32 hodin - anglický jazyk B2

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
každý čtvrtek 14.00 - 15.30 h, 19. září 2019 - 9. leden 2020 (kromě 26.12.2019)
Místo konání
NIDV Plzeň, Čermákova 18
Lektor
Mgr. Lenka Hošková
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení
Počet hodin
32
Cena
2900
Garant
Mgr. Lucie Holacká - holacka@nidv.cz ,tel.: 377 473 606, mobil: 775 571 657
Číslo programu
A76-03-14-192
Číslo akreditace
MSMT-32774/2016-1-936

Anotace

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ a SŠ, dotace 32 hod je nastavená i pro možnou realizaci šablon zjednodušených projektů pro ZŠ. Na úrovni odpovídající B2 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 32 hodin v 16 výukových týdnech. Jazykový kurz je prezenční a bude probíhat 1 semestr. Učebnice řady New English File a Headway, nakladatelství Oxford University Press. Soars, L. a J.: New Headway Intermediate Third Edition. OUP. Oxenden, C.: New English File Intermediate. OUP.Témata výuky a dílčí hodinové dotace:

Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: přítomné a budoucí časy, používání členů

SLOVNÍ ZÁSOBA: osobnost, jídlo, vaření

PRAKTICKÁ AJ: setkání s rodinou a přáteli

Tematický okruh č. 2 - hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: minulé časy, předpřítomný čas

SLOVNÍ ZÁSOBA: peníze, doprava

PRAKTICKÁ AJ: banky, finance, půjčky

Tematický okruh č. 3 - hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: modální slovesa, trpný rod

SLOVNÍ ZÁSOBA: přídavná jména –ed/-ing, sport

PRAKTICKÁ AJ: telefonování, vztahy

Tematický okruh č. 4 – hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: podmínkové věty, nepřímá řeč

SLOVNÍ ZÁSOBA: výchova a vzdělání

PRAKTICKÁ AJ: filmy, v kiněJazyk programu: angličtina