Matematika a výtvarná výchova

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
bude upřesněno
Místo konání
NIDV Karlovy Vary, Západní 15
Lektor
PhDr. Michaela Kaslová
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Mgr. Věra Muhlheimova - muhlheimova@nidv.cz ,tel.: 775 571 624, mobil: 775 571 624
Číslo programu
H78-03-15-192
Číslo akreditace
MSMT-542/2019-1-108

Anotace

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj a využívání mezipředmětových vztahů. Přesahy obou oborů (matematika a výtvarná výchova) jsou natolik významné, že je vhodné jich více využívat v praxi, tak aby žák přirozeně chápal význam poznání v jednom z předmětů pro jeho použití v dalších předmětech. Tento přesah vytváří podmínky pro pochopení toho, že matematika je součástí kultury myšlení. Program je určen nejen učitelům matematiky a výtvarné výchovy, ale všem pedagogům, kteří se chtějí inspirovat pro zpestření práce. Vybrané aktivity mohou současně plnit podpůrnou roli učitele při hlubším poznávání žáků a jejich talentu, nadání či handicapu.

1) V první části kurzu popíšeme hlavní pole přesahů obou předmětů a dle složení účastníků a jejich přání vybereme ta témata, na která se následně zaměříme hlouběji. Ve strategii se nabízejí dvě cesty – vyjít od matematiky směrem k výtvarné výchově (výtvarnému umění včetně architektury), nebo naopak. (1hodina)

2) V druhé – praktické části odhalíme řadu oblastí, ve kterých se oba předměty překrývají, a jeden z nich může pomoci či ovlivnit pozitivně ten druhý, respektive motivovat žáka pro jeden předmět prostřednictvím druhého předmětu. Využijeme různých technik, materiálů (tužka, vodovky, modelína, drát, nůžky, ….). Východiskem bude práce v mikroprostoru a mezzoprostoru (3 hodiny)

3) Ve třetí části se dotkneme více témat zasahujících makroprostor či megaprostor  (dle zájmu účastníků lze za vhodného počasí propojit s outdoorovou matematikou). Budeme pracovat ve skupinách nebo dvojicích s tvarovými, velikostními či prostorovými transformacemi. Lze využít i tablety, interaktivní tabuli nebo fotoaparát. (2 hodiny)

4) Ve čtvrté části přistoupíme kriticky k úlohám v učebnicích s podobnou tématikou. Vedle pozitiv vždy zmíníme i úskalí vzhledem ke složení třídy. Seznámíme se s inspirativními zdroji.  Ukážeme si náměty na projekty a poloprojekty nebo rozpracování jednoho námětu s individualizovaným přístupem k žákům (žáci se specifickými poruchami, nadaní žáci). (2 hodiny).Účastníci si s sebou vezmou: křídu, vodovky, houbičku, nůžky, modelínu, drát, fotografický aparát, případně učebnici matematiky, podle které právě učí.

Podmínky: Seminář je nutné organizovat ve světlých  prostorech s dataprojektorem nebo interaktivní tabulí, současně s možností přesouvání stolků pro práci ve dvojicích až po práci ve velkých skupinách u dvou - čtyř velkých pracovních ploch. Je třeba zajistit fixy a balicí papíry.