Správní řád a správní řízení ve školství  pro ZŠ a SŠ; resortní úkol MŠMT = ZDARMA

Přihlásit Zpět
Podtitul
pro ZŠ a SŠ; resortní úkol MŠMT = ZDARMA
Termín konání
17. října 2019, 9.00 - 15.00
Místo konání
NIDV Olomouc, Wellnerova 25
Lektor
Mgr. Hynek Nespěšný
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
PhDr. Milena Pítrová - pitrova@nidv.cz ,mobil: 731 503 726
Číslo programu
T63-01-21-192
Číslo akreditace
MSMT-28998/2017-1-1144

Anotace

Obsahem vzdělávacího programu je přehled předpisů správního práva, souvislosti správní a školské legislativy opírající se o aktuální platnou legislativu, Zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávací program vymezuje práva a povinnosti ředitele školy a školského zařízení v oblasti státní správy a základní zásady činnosti správního orgánu. Definuje zásady pro příjem dokumentů, vedení evidence a ukládání dokumentů. Dále popisuje způsoby zahájení správního řízení od doby zjišťování podkladů pro rozhodnutí do doby vydání správního rozhodnutí, lhůty a počítání času, podklady pro vydávání rozhodnutí, zastavení řízení, odvolací řízení a odvolací lhůty, oznamování rozhodnutí a vydání rozhodnutí, pravidla řešení stížností, jejich přijímání a vyřizování, příklady státní správy v rozhodování ředitele školy. Součástí vzdělávacího programu je rozbor jednotlivých případů z praxe různých typů škol a školských zařízení a seznámení s názory Nejvyššího správního soudu na aplikaci z.č. 500/2004 Sb., správní řád,  školami a školskými zařízeními bez ohledu na zřizovatele. Na závěr bude probíhat diskuze, která umožní účastníkům konzultovat nově získané poznatky.