Rozvíjení rozumového potenciálu - Zkušenost zprostředkovaného učení

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
21. listopadu 2019, 9.00 - 16.00
Místo konání
NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Lektor
Mgr. et Mgr. Vendula Jašková
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
1000
Garant
Mgr. Marie Effenberková - effenberkova@nidv.cz ,tel.: 466 046 145, mobil: 775 571 618
Číslo programu
W48-02-19-192
Číslo akreditace
MSMT-6516/2017-1-405

Anotace

V úvodu programu budou představena teoretická východiska metody Instrumentálního obohacování (FIO) a základní informace o autorovi Reuvenovi Feuersteinovi. Bude představena metoda, která posiluje víru ve vlastní schopnosti, umožňuje lepší orientaci v pracovních, školních a osobních situacích. Zlepšuje nenásilnou formou komunikační dovednosti a vytváří tak předpoklad pro přesné slovní vyjadřování. Pomáhá odhalovat slabší stránky dovedností. Respektuje individuální potřeby. V průběhu programu se bude pracovat v duchu základních principů zprostředkovaného učení, které budou prakticky vyzkoušeny. Součástí programu dále bude představení pracovních listů roztříděných dle specifických poznávacích dovedností, které se systematicky rozvíjejí - kategorizace, uspořádání bodů, analytické vnímání, orientace v prostoru, porovnávání, instrukce, odhad absurdity, emoce atd. a k praktické práci s některými z nich. Prostřednictvím jednotlivých úloh se vždy řeší i praktické využití a přesah do běžného života žáků.