• Slide Basic 01

Brána jazyků otevřená / 24 hodin - anglický jazyk B1

Brána jazyků otevřená / 24 hodin - anglický jazyk B1

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
září-prosinec 2020
Místo konání
NPI ČR Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
Lektoři NPI ČR
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ
Počet hodin
24
Cena
2930
Garant
Mgr. Dagmar Půdová - dagmar.pudova@npicr.cz ,tel.: 596 120 454, mobil: 778 882 903
Číslo programu
P87-03-20-201
Číslo akreditace
MSMT-6516/2017-1-405

Anotace

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ a SŠ, dotace 24 hod je nastavená i pro možnou realizaci šablon zjednodušených projektů pro SŠ. Na úrovni odpovídající B1 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 24 hodin ve 12 výukových týdnech. Jazykový kurz je prezenční a bude probíhat 1 semestr.Učebnice řady New English File a Headway, nakladatelství Oxford University Press. Soars, L. a J.: New Headway Pre-Intermediate Third Edition. OUP. Oxenden, C.: New English File Pre-Intermediate. OUP.Témata výuky a dílčí hodinové dotace:

Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: pořádek slov ve větě a otázkách, přítomné a minulé časy, spojky ve větách

SLOVNÍ ZÁSOBA: rodina, lidské tělo, předložky času a místa

PRAKTICKÁ AJ: na letišti, na konferenci

Tematický okruh č. 2 - hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: budoucí časy, stupňování přídavných jmen, frázová slovesa

SLOVNÍ ZÁSOBA: prázdniny, oblečení, vlastnosti

PRAKTICKÁ AJ: ve městě, v restauraci

Tematický okruh č. 3 - hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: vazby s infinitivem a gerundiem, předpřítomný čas prostý

SLOVNÍ ZÁSOBA: sport, předložky pohybu

PRAKTICKÁ AJ: v obchodním doměJazyk programu: angličtina