Metoda tří startů pro 1. stupeň ZŠ

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
6. května 2020, 9.00 - 15.30
Místo konání
NIDV Hradec Králové, Luční 460
Lektor
Mgr. Miloš Novotný
Doporučeno
učitelé 1.stupně ZŠ, asistenti pedagoga
Počet hodin
8
Cena
1050
Garant
Mgr. Hana Černá - cerna@nidv.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 775 576 312
Číslo programu
F07-03-18-201
Číslo akreditace
MSMT-28998/2017-1-1144

Anotace

Předmětem vzdělávacího programu je představení nové, ale v praxi ověřené metody výuky čtení a psaní - Metoda tří startů. Je to analyticko-syntetická metoda, ve které jsou nově uplatněny prvky, které dosud využívala pouze metoda genetická.

Tento způsob výuky čtení a psaní v 1. ročníku se osvědčil spoluautorovi učebních materiálů, který na základě dlouhodobého ověřování dospěl k její současné podobě pojmenované jako metoda tří startů. Tato metoda směřuje k systematickému rozvoji čtení a psaní s porozuměním, přináší také více možností k pochopení a osvojení látky. Místo toho, aby žáci byli naráz vystaveni čtyřem tvarovým podobám písmene, seznamují se s nimi během výuky postupně.

1. START KE ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

2. START KE PSANÍ S POROZUMĚNÍM

3. START K SYSTEMATICKÉ PRÁCI S TEXTEM

Obsah programu je členěn na:

• Metody tří startů

• Práce s typologiemi cvičení metody tří startů

• v tom: Metodický vývoj typologií; Cíle typologických cvičení; Praktické činnosti s výukovými materiály Čteme a píšeme s Agátou; Praktické činnosti multimediálních aplikací;

• Rozvoj čtení s porozuměním v matematice

• Praktické ukázky materiálů pro 2. a 3. ročník směřující ke čtení s porozuměním a navazující na metodu tří startů