Mentoring a jeho využití ve škole

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
22. října 2019, 9.00 - 15.30
Místo konání
NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
660
Garant
Mgr. Jitka Šimsová - simsova@nidv.cz ,tel.: 222 122 311, mobil: 775 571 620
Číslo programu
C07-03-12-192
Číslo akreditace
MSMT-958/2018-1-111

Anotace

Vzdělávací program je zaměřený na zvýšení profesních kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti mentoringu. Témata: 

   

1. hodina

-  Charakteristika mentoringu, vysvětlení základních pojmů - Mentor/Mentee;

-  Přínosy mentoringu pro školu, pro mentorovaného učitele a pro mentora;

-  Formy mentoringu;

-  Oblasti a cíle mentoringu ve škole.2. hodina

-  Mentor (osobnost, role, odpovědnost, požadavky na mentora);

-  Mentee (výběr, role, pravidla, zodpovědnost, očekávání, individuální zvláštnosti);3. hodina

-  Doporučený postup pro spolupráci mentora s mentorovaným učitelem.

-  Zásady a specifika vzdělávání dospělých využitelné při mentoringu.

-  Utváření a rozvíjení mentorského vztahu.

-  Identifikace oblastí významných zkušeností, znalostí a dovedností mentora;

-  Identifikace rozvojových potřeb a plán osobního rozvoje menteeho.4. hodina

-  Tvorba mentoringového plánu

- Struktura a časový harmonogram  mentoringového projektu5. hodina

-  Základní mentorské dovednosti (komunikační, pedagogické, organizační, technické);6. hodina

-  Motivace a efektivní zpětná vazba pro mentorovaného učitele;

-  Kontrola a ověřování výsledků osvojovaných způsobilostí.7. hodina

-  Pravidla a program schůzek mentora a menteeho.8.hodina

-  Uzavření a vyhodnocení mentoringu;

-  Záznam průběhu a výstupů mentoringu (záznam ze schůzek, závěrečná zpráva).

-  Bariéry mentorování a jejich odstraňování.