Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v předmětu český jazyk na SŠ

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
14. října 2019, 9.00 - 15.30
Místo konání
NIDV Olomouc, Wellnerova 25
Lektor
doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.
Doporučeno
učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol
Počet hodin
8
Cena
590
Garant
Mgr. Jakub Marinov - marinov@nidv.cz ,tel.: 778 528 452, mobil: 778 528 452
Číslo programu
F83-04-21-192
Číslo akreditace
MSMT-14215/2018-1-551

Anotace

1. Hodnocení a klasifikace žáků-cizinců z českého jazyka a literatury v českém středním školství podle současné legislativy.

2. Doporučený postup při hodnocení a klasifikaci diktátů a pravopisných cvičení žáků-cizinců v předmětu český jazyk a literatura na střední škole - ukázky žákovských prací a praktický nácivk jejich oprav a hodnocení účastníky semináře.

3. Doporučený postup při hodnocení a klasifikaci slohových prací žáků-cizinců v předmětu český jazyk a literatura na střední škole - ukázky žákovských slohových prací a praktický nácvik jejich oprav a hodnocení účastníky semináře.

4. Doporučený postup při hodnocení a klasifikaci žáků-cizinců v literární složce předmětu český jazyk a literatura na střední škole - náměty pro práci s pohádkou, povídkou a pověstí v multikulturní třídě.

5. Závěr - diskuse k problematice.