Právní vědomí vychovatele ŠD

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
11. listopadu 2019, 09.00 - 15.30
Místo konání
NIDV Liberec, Masarykova 28
Lektor
Mgr. Bc. Radislava Jiřičková
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, vychovatelům školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
800
Garant
Mgr. Zdeňka Strašíková - strasikova@nidv.cz ,tel.: 475 207 099, mobil: 731 503 757
Číslo programu
F26-01-16-192
Číslo akreditace
MSMT-958/2018-1-111

Anotace

První díl vzdělávacího programu se zabývá školskou legislativou pro zájmové vzdělávání a úpravám školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání. Bude se zabývat aktuálními otázkami ve školství. Co přináší vyhláška č. 27/2016 Sb. a její technická novela 270/2017, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.  Jak si poradit s podpůrnými opatřeními 1. stupně. Nutné úpravy v ŠVP pro zájmové vzdělávání v souladu se společným vzděláváním. Změny v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a prováděcích předpisech.Probírána budou tato témata:
  • školská legislativa a její změny

  • povinná dokumentace školských zařízení

  • evidence žáků v jednotlivých formách zájmového vzdělávání

  • míra přímé výchovné činnosti

  • ŠVP pro zájmové vzdělávání

  • kritéria hodnocení ČŠI

  • nejčastější chyby

  • na co se připravit a podpůrná opatření 1. stupně

  • diskuze k problematice