Sociokulturní aspekt ve výuce žáků - cizinců na základních a středních školách

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
7. října 2019 v 8.30-15.00 hod
Místo konání
NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Mgr. Dagmar Půdová - pudova@nidv.cz ,tel.: 596 120 454, mobil: 778 882 903
Číslo programu
L79-03-20-192
Číslo akreditace
MSMT-8282/2019-1-355

Anotace

1. Úvod do problematiky – sociokulturní aspekt ve výuce žáků-cizinců

2. Sociokulturní minimum pro pedagogy podle Společného evropského referenčního rámce

3. Doporučení Rady Evropy v oblasti interkulturního vzdělávání a profesionality pedagoga

4. Sociokulturní kompetence pedagoga v českém vzdělávacím prostředí

5. Seznámení s e-learningovým kurzem „Sociokulturní kompetence pro pracovníky škol a školských zařízení“ k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti zvyšování jejich profesionality při integraci a vzdělávání žáků-cizinců – specifika výuky konkrétních národnostních skupin žáků-cizinců

6. Závěr – diskuse k problematice