• Slide Basic 01

Aktuální otázky v řízení malotřídních základních škol

Aktuální otázky v řízení malotřídních základních škol  základy stres managementu

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
základy stres managementu
Termín konání
6. listopadu 2020, 9.30 - 14.00
Místo konání
NPI ČR Brno, Křížová 22
Lektor
Ing. Přemysl Doležal
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
6
Cena
480
Garant
Mgr. Kateřina Trnková, Ph. D. - katerina.trnkova@npicr.cz ,tel.: 543 541 214, mobil: 778 774 930, 775 375 176
Číslo programu
K42-01-22-202-01
Číslo akreditace
MSMT-27307/2019-1-861

Anotace

Vzdělávací program je zaměřený na upevnění manažerských kompetencí ředitelů malotřídních základních škol. Obsahem je aplikace aktuálních trendů a právních norem v podmínkách řízení malotřídních škol.  V rámci programu budou využity různé formy práce - modelové situace v oblasti řízení, skupinová práce,  diskuse o racionalizaci řídících procesů v podmínkách malých pracovních týmů a dosahování požadovaných cílů školy i ve vztahu k platné legislativě. Podstatným akcentem je také možnost společného pracovního setkání vedoucích pracovníků malotřídních škol, kteří v podstatě nemají v posledních letech takřka žádnou možnost skupinového pracovního dialogu a sdílení při řešení pracovních problémů. Styčnými tématy bude oblast řízení lidí, základní funkce managementu, plánování, kontrola a organizování lidí, psychohygiena v práci vedoucího pracovníka, time management, základy personalistiky a proces řízení změny.