Workshop ke vzdělávacímu programu Strategické řízení a plánování

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
18. června 2019, 9.00 - 15.00
Místo konání
NIDV Brno, Křížová 22
Lektor
Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
Doporučeno
ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
6
Cena
0
Garant
Mgr. Jana Kopřivová - koprivova@nidv.cz ,tel.: 543 541 268,
Číslo programu
F32-11-22-191-04
Číslo akreditace

Anotace

Workshop je zaměřen na zkušenosti s praktickou aplikací strategického řízení a plánování s využitím znalostí ze vzdělávacího programu.analýza potřeb školy

o zapojení pedagogického sboru a dalších aktérů

o pozitivní zkušenosti/čeho se vyvarovat

 kultura školy

o použité metody, hlavní zjištění

o pozitivní zkušenosti/čeho se vyvarovat

tvorba strategického plánu rozvoje školy

o postupy při tvorbě strategického plánu

o zapojení pedagogického sboru a dalších aktérů

o pozitivní zkušenosti/čeho se vyvarovat

implementace procesů strategického řízení a plánování

o zapojení pedagogického sboru a dalších aktérů

o pozitivní zkušenosti/čeho se vyvarovat

evaluace pokroku školy

o zapojení pedagogického sboru a dalších aktérů

o pozitivní zkušenosti/čeho se vyvarovat