Příprava občanů k obraně státu

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
11. listopadu 2019 v 10-13,00
Místo konání
NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům gymnázií
Počet hodin
4
Cena
250
Garant
Mgr. Dagmar Půdová - pudova@nidv.cz ,tel.: 596 120 454, mobil: 778 882 903
Číslo programu
B18-03-20-192
Číslo akreditace
MSMT-28998/2017-1-1144

Anotace

Příprava pedagogů vyučujících problematiku přípravy občanů k obraně státu (dále jen POKOS) na všech typech škol je z kvalitativního i časového hlediska základním pilířem provádění přípravy občanů k obraně státu.

Program POKOS je zaměřen na jednotlivé aspekty obrany státu, na zákonem stanovenou povinnost fyzických i právnických osob se na obraně státu podílet a na potřebu se na tuto povinnost individuálně a dobrovolně připravovat.

V rámci základního vzdělávání probíhá výuka způsobem, zohledňujícím věk žáků. Konkrétní témata jsou: poznání národní identity, poznání vojenských tradic, poznání poslání, místa a role občana při obraně vlasti, pochopení nutnosti ochrany fyzického i duševního zdraví, životů, životního prostředí a majetku při různých rizikových situacích a mimořádných událostech vojenského charakteru. Nedílnou součástí bude seznámení se základními vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami, důležitými pro osobní rozvoj žáků v oblasti přípravy občanů k obraně státu.Za důležitou je považována rovněž mimoškolní výchova, která podporuje činnosti spojené s branností a se zabezpečením přípravy k obraně státu. Je organizována tak, aby rozvíjela zájem a aktivitu žáků, zároveň umožnila uplatnění nabytých znalostí, vědomostí, dovedností v praxi, například organizováním soutěží, sportovními aktivitami, pobytem v přírodě nebo tvořivou hrou.V rámci semináře obdrží každý účastník zdarma brožovanou pomůcku Příprava občanů k obraně státu – příručka pro učitele základních škol, jejíž součástí je rozsáhlý znalostní test.Přípravu v rámci programu řídí odborný pedagogický personál Ministerstva obrany.

Součástí semináře je řízená odborná diskuse k problematice POKOS.