Video ve výuce němčiny  Díky rezortnímu projektu MŠMT nabízíme program zdarma, nelze hradit ze šablon.

Přihlásit Zpět
Podtitul
Díky rezortnímu projektu MŠMT nabízíme program zdarma, nelze hradit ze šablon.
Termín konání
19. listopadu 2019, 9.00 - 12.30
Místo konání
NIDV Liberec, Masarykova 28
Lektor
Mgr. Lenka Mauderová
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Mgr. Marie Beranová - beranova@nidv.cz ,tel.: 482 360 511, mobil: 770172198
Číslo programu
K15-03-17-192
Číslo akreditace

Anotace

 Videonahrávky lze v hodinách cizího jazyka využít jako podnět pro různé receptivní i produktivní činnosti, při kterých si žáci rozvíjejí jednotlivé řečové dovednosti, slovní zásobu, výslovnost a upevňují gramatické struktury. V semináři se účastníci seznámí s tím, jak se dá video zařadit do výuky už od úrovně začátečníků. Získají praktické tipy, které budou moci rovnou použít ve svých hodinách. Část semináře bude věnována i vlastní tvořivé práci a sdílení zkušeností.

1. sdílení zkušeností:  kde hledáme a nacházíme vhodná videa, jak s nimi pracujeme, jak často

2. input:   cvičení před zhlédnutím videa (sloužící zejména k aktivaci slovní zásoby), cvičení během sledování videa (doplňování, přiřazování, vyhledávání – nácvik a rozvíjení receptivních činností), cvičení po zhlédnutí videa (vedoucí ke komunikaci, k rozvíjení produktivních činností, k tvořivé práci)

3. simulace:   práce s videem (na příkladu volně dostupných videí na internetu, např. Martina Hill - Party) – účastníci dostanou k dispozici připravená cvičení k jednotlivým fázím, která mohou využít ve výuce

tvorba vlastního videa – takového, které mohou žáci sami ve výuce natočit, a to už od úrovně začátečníků

4. reflexe aktivit a jejich obměny využitelné v praxi