Reálie netradičně - Spojené státy americké

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
17. října 2019 v 8.30-14.30 hod
Místo konání
NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
Mgr. Michaela Čaňková
Doporučeno
učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ, učitelé 2.stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
810
Garant
Mgr. Dagmar Půdová - pudova@nidv.cz ,tel.: 596 120 454, mobil: 778 882 903
Číslo programu
G81-04-20-192
Číslo akreditace
MSMT-14215/2018-1-551

Anotace

Lidé s povědomím o cizí kultuře se snadněji a efektivněji učí jejímu jazyku.  Když se učíme anglicky, schopnost orientovat se v kultuře anglofonních zemí je dnes stejně důležitá jako tradiční jazykové dovednosti porozumění, mluvení, čtení a psaní.

Účastníci workshopu prostřednictvím různých aktivit objeví méně známá fakta a zajímavosti ze života obyvatel USA, seznámí se se skutečnostmi, které se v běžných učebnicích angličtiny nevyskytují. Seminář je jedním z volně navazujících cyklů seminářů, stejným způsobem se účastníci seznámí i s dalšími anglicky mluvícími zeměmi jako je Velká Británie a Severní Irsko, Austrálie, Kanada.

Na základě konkrétních příkladů a situací účastníci hlouběji nahlédnou do kulturních, sociálních a jazykových odlišností v jednotlivých oblastech, mezi které patří regionální výslovnost a speciální výrazy, komunikační strategie v konkrétních situacích (například při seznamování se s lidmi nebo ve chvíli, kdy vznikne problém atd.). Také poznají gesta, jídelní návyky, volnočasové aktivity mladé i dospělé generace, odlišné chápání zdvořilosti a slušného vyjadřování, některé méně známé tradice, zvyky nebo hry a budou hledat styčné body s českou historií, kulturou a jazykem.

Během workshopu budou mít možnost přehodnotit stereotypy a předsudky spojované se životem v USA. Osvojí si některá nová slova a výrazy, které reflektují aktuální dění v kultuře, politice i běžném životě. Tento workshop účastníkům nabídne také možnost sdílet zkušenosti a zážitky z pobytů nebo cest do této země, které přispěly k rozvoji jejich vlastních jazykových kompetencí nebo jazykových dovedností jejich žáků a studentů