Angličtina v mateřské škole - Jak na to?

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
10.10. a 7.11.2019, 9 - 14.30 hod.
Místo konání
NIDV Brno, Křížová 22
Lektor
Mgr. Sylvie Doláková
Doporučeno
pedagogům MŠ
Počet hodin
12
Cena
1200
Garant
Mgr. Hana Saitzová - saitzova@nidv.cz ,tel.: 543 541 201, mobil: 731 503 732
Číslo programu
K09-02-22-192
Číslo akreditace

Anotace

Vzdělávací program je koncipován jako pracovní dílna sestavená ze dvou setkání. V úvodní části (6 vyučovacích hodin) dostane místo problematika raného kognitivního rozvoje a teorie učení se jazyku dětí předškolního věku. Ukázková lekce výuky s aktivním zapojením účastnic nabídne různorodé metody, postupy a nápady, které demonstrují široké možnosti při jejich začlenění do výuky jazyka dětí v MŠ. Další tematickou částí (6 vyučovacích hodin) je organizace třídy - prostoru, výuky, činností, využívání podílu anglického a mateřského jazyka maximálně podporujících efektivitu učení. Široká pozornost je v programu věnována pestrému využívání autentických textů, písní, říkadel a jiných materiálů. K výuce anglického jazyka lze bohatě využít také potenciálu pohybových aktivit, proto je prostor věnován také rozvoji těchto dovedností a zásobník aktivit. Práce s příběhy je základní a nezbytný přístup při výuce jazyka u dětí předškolního věku, který využívá jednoduché, opakující se zápletky. Děti tak lépe porozumí jazyku bez nutného vysvětlování slovní zásoby a zároveň si osvojují komunikativní princip. Pracovní dílna je prokládána diskuzemi k tématům a samostatnou prací na osobním portfoliu účastníků s přesahem jeho praktického užitku do vlastní práce v MŠ.