Formativním hodnocením k lepším výsledkům žáků

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
17. a 24. října 2019, 9.00 - 15.00
Místo konání
ZŠ a MŠ Dobronín
Lektor
Mgr. Viktorie Petřivá
Doporučeno
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ
Počet hodin
16
Cena
1580
Garant
Věra Teclová, DiS. - teclova@nidv.cz ,tel.: 567 571 837, mobil: 770 146 258
Číslo programu
F95-03-24-192
Číslo akreditace
MSMT-14215/2018-1-551

Anotace

Východisko vzdělávacího programu : proces formativního hodnocení učí žáky přebírání odpovědnosti za vlastní učení a podporuje osobnostní rozvoj. Program je určen učitelům, kteří chtějí transformovat svůj vzdělávací proces a aktivně vést každého žáka k úspěchu. Program je rozdělen do dvou modulů. V prvním modulu v dotaci 8 hodin se lektorka zaměří na témata: základní otázky dobré výuky, jak učím, tak hodnotím aneb plánování pozpátku, praktické techniky formativního hodnocení a k tomu strategie a nástroje. Ve druhém modulu v délce 8 hodin bude navazovat tématy: efektivní zpětná vazba, normativní vs. kriteriální hodnocení, důkazy o pokroku žáka a budování jeho autonomie. V obou modulech průběžně lektorka učitelům ukáže, jak respektovat individuální odlišnosti žáků, jejich přirozené zrání a jak podporovat snahu překonat sám sebe. Představí metody, jak aktivně zapojit žáky do jejich vlastního učení a  praktické techniky formativního hodnocení vyzkoušené v praxi lektorky. Lektorka též vysvětlí pedagogům, jak známkování a další na školách běžně používané postupy mohou mít negativní dopady na vztah žáků ke vzdělávání. Obsah programu je zaměřen i na to, jak poskytovat zpětnou vazbu, která je motivující a posouvá žáka dopředu.  Všechna témata budou doplněna příklady z praxe a vzdělávací program bude zakončen diskuzí o hodnocení žáků ve školách účastníků semináře.