Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
Místo konání
NIDV Jihlava, Zborovská 3
Lektor
Mgr. Monika Nevolová
Doporučeno
ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ
Počet hodin
16
Cena
2000
Garant
Mgr. Marie Vránová - vranova@nidv.cz ,tel.: 567 571 818, mobil: 775 571 627
Číslo programu
D61-02-24-192-4
Číslo akreditace
MSMT-32774/2016-1-936

Anotace

~~Teoreticko praktický vzdělávací  program je zaměřený na osobnostně sociální rozvoj se záměrem posílení role pedagoga MŠ, stejně tak na posílení komunikačních schopností a schopností spolupráce a empatie,  spolupráce, sebepoznání a práce s osobními filtry, předsudky, stejně tak prevence vůči stresovým vlivům a syndromu vyhoření.  Program je rozdělen do dvou setkání, každé má teoretický vstup a následně sebezkušenostní aktivitu a její reflexi. Témata - Jak zvládat nečekané situace? Jak se domluvit s každým? Jak rozpoznat, co mě v práci blokuje a brzdí a umět to odbrzdit a motivovat sebe i druhé? Po každém tématu  vždy následuje zpětná vazba s doporučeními. Samozřejmou součástí  jsou modelové herní aktivity a cvičení, program je vysoce interaktivní. Teoretické  vstupy tvoří základní rámec k přesnějšímu vymezení probíraných témat, těžiště programu spočívá v samotné činnosti účastníků a přidávání nových nástrojů pro praxi pedagoga. Závěry a hodnocení jsou formulována tak, aby byla posílena sebejistota účastníků a aby byli vybaveni do další náročné práce. Pedagogové budou seznámení s moderními nástroji efektivní komunikace – techniky improvizace a storytellingu. Tyto techniky jim umožní zbavit se komplexů a postojů, které jim brání v rozvoji vlastního potenciálu, umožní reagovat pohotověji na nečekané situace a aktivněji a efektivněji zpracovávat přicházející změny. Posílí svou kreativitu a sebemotivaci, osvojí si techniky zvládání komunikace ve stresových situacích, při rozhodování se, při vyjadřování vlastních názorů, úsudků. Dále prohloubí své kompetence v oblasti umění prezentace nebo práce s informacemi. Využití těchto účinných nástrojů zajistí maximální dopad na děti ale i na kvalitu přenosu nabytých zkušeností a upevní pozitivní vztahy v rámci kolektivu.

           

Moduly 1. části:

1) Test silných a slabých stránek a jak s nimi pracovat (Osobnostní rozvoj) – práce s potenciálem, flow, energií, rozvojové nastavení mysli

2)  Stressmanagement (Osobní rozvoj) – osobní spokojenost, stresové faktory a jak s nimi zacházet, techniky emočního přehodnocování a další práce s emocemi, emoční inteligence , prevence syndromu vyhoření

3) Osobní filtry a předsudky (osobní rozvoj) – osobní agenda, ego a jak s ním pracovat, spolupráce, bourání stereotypů, neuroplasticita mozku – nové pozitivní postoje

4) Komunikační dovednosti (Sociální rozvoj) – domluvte se s každým, komunikační modely podle osobnostní typologie, koučovací komunikační modely

(8 hodin)Moduly 2.části:

5) Řešení problémů (Sociální rozvoj) – jak se nenechat zaskočit, pohotovost reakcí, model proti panice, kde hledat nové zdroje pro řešení, nadhled

6) Prezentační dovednosti (Sociální rozvoj) – storytelling a nové trendy v prezentačních dovednostech, jednoduché nástroje pro zvýšení atraktivity prezentací

7) Spolupráce (sociální rozvoj) – jak nechat druhého zazářit, práce v týmu, dohody a přispívání společnému výsledku, prevence konfliktů v týmu, sociální potřeby, kterými jsme řízeni

8) Zážitková výuka a komunikační techniky pro práci s dětmi

 (8 hodin)