• Slide Basic 01

Brána jazyků otevřená/80 hodin - anglický jazyk A1

Brána jazyků otevřená/80 hodin - anglický jazyk A1

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
únor 2020 - prosinec 2020
Místo konání
Základní Umělecká Škola, náměstí Svobody, Mohelnice
Lektor
Jakub Čonka
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé MŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času
Počet hodin
80
Cena
7000
Garant
Dagmar Sobotková - dagmar.sobotkova@npicr.cz ,mobil: 731 503 728
Číslo programu
G70-07-21-201
Číslo akreditace
MSMT-8282/2019-1-355

Anotace

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických a ostatních odborných pracovníků všech typů škol a školských zařízení. Na odpovídající úrovni buduje jazykový systém a rozvíjí jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce) a kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní). Účastníci si budou rozšiřovat slovní zásobu v rámci témat týkajících se každodenního života. Budou procvičovat běžné gramatické prostředky a vzorce v rámci snadno předvídatelných situací. Nedílnou součástí bude nácvik správné výslovnosti. Účastníci se budou aktivně zapojovat do modelových situací, které mohou nastat při cestování. Budou reagovat v rozhovorech o tématech, která jsou jim známá, o něž se zajímají nebo se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). Psané texty budou využívat obvyklou nejčastější a nejsrozumitelnější slovní zásobu každodenního života osobního i pracovního. Účastníci budou procvičovat psaní základních souvislých textů - osobní dopisy, e-maily, jednoduchá vypravování, popis zážitků a dojmů, obsah filmu nebo knihy.Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 80 hodin ve 40 výukových týdnech. Učebnice řady New English File, nakladatelství Oxford University Press.  Oxenden, C.: New English File Elementary. Učivo bude doplněno vlastními materiály lektora. Výuka může být doplněna částečnou konverzací s rodilým mluvčím, maximálně 10 hod. z celkového počtu.Témata výuky a dílčí hodinové dotace:Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 10 hodinGRAMATIKA: sloveso být, přivlastňovací zájmena, záporSLOVNÍ ZÁSOBA: čísla, země, dny v týdnuPRAKTICKÁ AJ: abeceda, pozdravyTematický okruh č. 2 - hodinová dotace 10 hodinGRAMATIKA: členy, množné číslo, přivlastňovací zájmena, přídavná jménaSLOVNÍ ZÁSOBA: rodina, přídavná jména, barvyPRAKTICKÁ AJ: osobní informaceTematický okruh č. 3 - hodinová dotace 10 hodinGRAMATIKA: přítomný čas prostý, osobní zájmena, pořadí slov ve větě tázacíSLOVNÍ ZÁSOBA: příslovce, slovesa, tázací zájmenaPRAKTICKÁ AJ: kolik je hodinTematický okruh č. 4 - hodinová dotace 10 hodinGRAMATIKA: příslovce, pořadí slov ve větě, předložky časuSLOVNÍ ZÁSOBA: rodinní příslušníci, každodenní činnostiPRAKTICKÁ AJ: kolik to stojí? Vyjádření četnostiTematický okruh č. 5 - hodinová dotace 10 hodinGRAMATIKA: čas přítomný průběhový, can, can´tSLOVNÍ ZÁSOBA: čísla, denní rutina, slovesa, počasí, podnebíPRAKTICKÁ AJ: jaké je datumTematický okruh č. 6 - hodinová dotace 10 hodinGRAMATIKA: zájmena přivlastňovací, vazba like + ing, sloves be a doSLOVNÍ ZÁSOBA: vyjádření data, číslovky řadovéPRAKTICKÁ AJ: telefonováníTematický okruh č. 7 - hodinová dotace 10 hodinGRAMATIKA: minulý čas slovesa be, minulý čas pravidelných i nepravidelných slovesSLOVNÍ ZÁSOBA: běžná slovní spojení se slovesy, vyjádření minulostiPRAKTICKÁ AJ:  zeptat se na cestuTematický okruh č. 8 - hodinová dotace 10 hodinGRAMATIKA: minulý čas prostý pravidelných i nepravidelných sloves, there is, there are, there was, there wereSLOVNÍ ZÁSOBA: nepravidelná slovesa, předložkyPRAKTICKÁ AJ: bydlení