Konzultace pro žadatele k výzvám 02_18_065 a 02_18_066 Šablony II - individuální

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
bude upřesněno
Místo konání
NIDV Plzeň, Čermákova 18
Lektor
Mgr. Lucie Holacká
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům SŠ, VOŠ
Počet hodin
1
Cena
0
Garant
Mgr. Lucie Holacká - holacka@nidv.cz ,tel.: 377 473 606, mobil: 775 571 657
Číslo programu
J07-11-14-192-03
Číslo akreditace

Anotace

Individuální konzultace je určena pro střední školy (SŠ),  vyšší odborné školy  (VOŠ) a školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže a internáty a je zaměřena na problematiku věcného (obsahového) nastavení žádostí o dotaci v rámci výzev č. 02_18_065 nebo 02_18_066 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony II) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).  Konzultace je realizována na základě konkrétního požadavku školy a tématem mohou být následující oblasti - celý kontext výzvy, časové nastavení, výše podpory, přehled jednotlivých šablon, bagatelní podpora a monitorovací indikátory, sestavení projektu a vazba na výsledky dotazníkového šetření MŠMT. Konzultace je zaměřena také na konkrétní dotazy účastníků v roli potenciálních žadatelů projektu.Konzultace není věnována zápisu projektové žádosti do elektronické aplikace (IS KP14+), kontakty na konzultanty k této problematice budou v případě potřeby předány.