• Slide Basic 01

Brána jazyků otevřená / 32 hodin - anglický jazyk B1

Brána jazyků otevřená / 32 hodin - anglický jazyk B1  Nové Město nad Metují

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Nové Město nad Metují
Termín konání
září 2019 - červen 2020, ÚT 16.30-17.30, zahájení 10.9.
Místo konání
Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského, Nové Město nad Metují
Lektor
Monika Klimešová
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení
Počet hodin
32
Cena
4700
Garant
Mgr. Hana Černá - hana.cerna@npicr.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 775 576 312
Číslo programu
A75-03-18-192-01
Číslo akreditace
MSMT-32774/2016-1-936

Anotace

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ a SŠ, dotace 32 hod je nastavená i pro možnou realizaci šablon zjednodušených projektů pro ZŠ. Na úrovni odpovídající B1 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 32 hodin v 16 výukových týdnech. Jazykový kurz je prezenční a bude probíhat 1 semestr. Učebnice řady New English File a Headway, nakladatelství Oxford University Press. Soars, L. a J.: New Headway Pre-Intermediate Third Edition. OUP. Oxenden, C.: New English File Pre-Intermediate. OUP.Témata výuky a dílčí hodinové dotace:

Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: pořádek slov ve větě a otázkách, přítomné a minulé časy, spojky ve větách

SLOVNÍ ZÁSOBA: rodina, lidské tělo, předložky času a místa

PRAKTICKÁ AJ: na letišti, na konferenci

Tematický okruh č. 2 - hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: budoucí časy, stupňování přídavných jmen, frázová slovesa

SLOVNÍ ZÁSOBA: prázdniny, oblečení, vlastnosti

PRAKTICKÁ AJ: ve městě, v restauraci

Tematický okruh č. 3 - hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: vazby s infinitivem a gerundiem, předpřítomný čas prostý

SLOVNÍ ZÁSOBA: sport, předložky pohybu

PRAKTICKÁ AJ: v obchodním domě

Tematický okruh č. 4 – hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: podmínkové věty – 1. a 2. kondicionál

SLOVNÍ ZÁSOBA: život v přírodě

PRAKTICKÁ AJ: nemoci, v lékárně

Jazyk programu: angličtina