• Slide Basic 01

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
19. února 2020, 09.00 - 12.30
Místo konání
NPI ČR Liberec, Masarykova 28
Lektor
Mgr. Vendulka Vorlová
Doporučeno
pedagogům všech SŠ
Počet hodin
3
Cena
0
Garant
Mgr. Hana Lipenská - hana.lipenska@npicr.cz ,tel.: 482 360 511, mobil: 777 496 056
Číslo programu
20-28-17-PM-01
Číslo akreditace
MSMT-6516/2017-1-405

Anotace

Koncepce semináře:
1. Konzultační seminář je koncipován jako tříhodinový: 2 hodiny informační a 1 hodina diskusní.
2. Seminář je určen pedagogickým pracovníkům, které školy navrhují krajům do funkcí předsedů zkušebních maturitních komisí.

Obsah seminářů:
1. Právní předpisy
2. Role předsedy ve vazbě na zkušební maturitní komisi
3. Komplexní zkoušky společné části MZ
4. Procesy a dokumentace k profilové zkoušce
a. protokoly a formuláře k profilovým zkouškám
b. ústní zkouška profilové části
c. obhajoba maturitní práce
5. Procesy a dokumentace k ústní zkoušce společné části MZ
a. protokoly a formuláře k ústním zkouškám
b. pracovní listy
c. průběh a konání ústní zkoušky
6. Vyhlašování výsledků a ukončení zkoušek u zkušební maturitní komise
a. zasedání komise a hlasování o klasifikaci žáků
b. vyhlášení výsledků
c. ukončení zkoušek
7. Jmenování a odměňování předsedů (cestovní náhrady a odměňování)
8. Maturita pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ

Cílem seminářů je podrobně seznámit předsedy zkušebních maturitních komisí jako osoby odpovědné za realizaci a kontrolu průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky ve školách s procesy, postupy, úkoly a hlavními dokumenty, které je nezbytné znát a plnit při výkonu funkce předsedy. Těžištěm seminářů budou procesy ústních zkoušek společné části MZ, dokumenty používané při profilových a ústních zkouškách a praktická činnost při výkonu funkce předsedy. Část semináře bude vyhrazena dotazům a diskusi.
Cílová skupina: pouze předsedové zkušebních maturitních komisí
Doporučujeme účast na semináři zejména těm, kteří tento konzultační seminář neabsolvovali v minulém školním roce.