• Slide Basic 01

Aktuální otázky v činnosti školních družin

Aktuální otázky v činnosti školních družin

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
..;;;8.00-13.30;;;bude upřesněno;;;
Místo konání
NPI ČR Olomouc, Wellnerova 25
Lektor
Mgr. Petr Kořenek
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, vychovatelům školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
700
Garant
PhDr. Milena Pítrová - milena.pitrova@npicr.cz ,mobil: 731 503 726
Číslo programu
P39-03-21-201
Číslo akreditace
MSMT-744/2017-1-151

Anotace

Vzdělávací program umožní fundovanější orientaci v základních právních otázkách souvisejících s prací vychovatelek ve školních družinách s přihlédnutím k realitě a společenským požadavkům. Vychází ze skutečnosti, že pedagogičtí pracovníci nejsou seznámeni v průběhu své profesní přípravy s právní terminologií, zásadami interpretace, aplikace a realizace právních norem, a přitom se velmi často dostávají do situací, které vyžadují základní znalost relevantní legislativy. Součástí obsahu je seznámení se základními prameny práva, typickými kazuistikami a účastníci se naučí s nimi pracovat. Jednotlivá témata semináře: 1) Povinná dokumentace školní družiny; 2) Školní vzdělávací program; 3) Vnitřní řád; 4) Bezpečnost při práci – krizové plány; 5) Spolupráce s vedením školy; 6) Hospodaření; 7) Organizování akcí; 8) Zájmová činnost.