• Slide Basic 01

Komunikace s talentovaným žákem a předcházení konfliktů s rodiči na ZUŠ

Komunikace s talentovaným žákem a předcházení konfliktů s rodiči na ZUŠ

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
25. listopadu 2019, 08.00 - 14.30
Místo konání
NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
PhDr. Miroslav Pospíšil
Doporučeno
učitelé ZUŠ a SUŠ, ředitelé škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
880
Garant
Zuzana Drozdová - drozdova@nidv.cz ,
Číslo programu
I36-07-20-192
Číslo akreditace
MSMT-8282/2019-1-355

Anotace

Specifická organizace studia na základní umělecké škole, které umožňuje individuální i kolektivní formu výuky žáků v širokém věkovém rozmezí (od pěti let do dospělosti, včetně studia pro dospělé), klade na pedagogy velké nároky. Navíc se zde potkávají silné osobnosti, které mají ambice uspět v uměleckém životě. Tito nadaní žáci kladou na pedagogy stále větší nároky v profesní, ale také v osobní rovině. Chtějí s nimi diskutovat, řešit i rodinné a soukromé věci. Na semináři seznámíme pedagogy se širokou paletou názorů na oblast nadání pro nastavení efektivní a bezkonfliktní komunikace s rodiči. Zmíníme jak rodiče aktivní ve spolupráci se školou, tak také ty, kteří toto nadání nevnímají nebo nepodporují. Zaměříme se na rozpoznání rozdílu mezi nadáním a chybně zapojeným mozkem. Budeme se věnovat pochopení frustrace a stresorů dnešních žáků ZUŠ, významu emoční inteligence, posílení lásky k nim a snížení pocitů vyčerpání pedagoga. Vše je probíráno na základě modelových situací, které jsou předem připraveny, ale také na situacích, které navrhnou přímo účastníci semináře. Předpokládá se aktivní zapojení účastníků a součástí semináře jsou také konzultace a diskuze k danému tématu.Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:

• Znaky pedagoga nadaných žáků - má být odlišný od "běžného" pedagoga?.

• Nadání - znaky nadaných žáků - silné, slabé stránky, odlišnosti, kognitivní dovednosti

• Jak se chovají psychicky silní lidé - obrana proti tlaku rodičů nadaných žáků

• Rozdíly v hodnotách generací, jaké hodnoty je třeba žákům nabídnout a přesvědčit je k hodnotném využívání volného času

• Jak rozvíjet emoční inteligenci žáků, jejich motivace a demotivace

• Zvládání vlastních emocí při konfliktní komunikaci, překonávání předsudků rodičů v oblasti vzdělávání

• Předcházení konfliktům a jejich řešení s rodiči nadaných a "nenadaných" žáků